Spring over hovedmenu

Nytteindsats - RAR Fyn

RAR Fyns anbefalinger for anvendelse af nytteindsats.

RAR Fyn har på mødet den 26. januar 2021 vedtaget "RAR Fyns anbefalinger for anvendelse af nytteindsats". Anbefalingerne er uændrede i forhold til tidligere anbefalinger.

I Rådets behandling af ansøgninger om dispensation fra rimelighedskravet for nytteindsats vil der blive taget udgangspunkt i RAR Fyns anbefalinger for anvendelse af nytteindsats samt principperne i ”Orienteringsskrivelse om nytteindsats” af 17. december 2013 fra STAR og ”Præcisering af nytteindsatsens formål og indhold” af 10. september 2014.

Det er fortsat op til den enkelte kommune at tage stilling til anvendelsen af nytteindsats inden for lovgivningens rammer, men Rådet vil gerne opfordre kommunerne til at tage udgangspunkt i anbefalingerne.

RAR Fyns anbefalinger for anvendelse af nytteindsats 2023 (pdf)

Link til ansøgningsblanket:

Du skal have MitID Erhverv eller NemID medarbejdersignatur for dit jobcenter for at udfylde blanketten.

Ansøgningsskema og vejledning til ansøgning om dispensation fra rimelighedskravet

Egon Vestergaard
Tlf. 7222 3834
eve@star.dk

Sidst opdateret: 11-03-2024