Spring over hovedmenu

Varsling af større afskedigelser - RAR Fyn

Indberetning af afskedigelser af større omfang til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Afskedigelser af større omfang skal indberettes til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn.

Afskedigelser af større omfang er, når antallet af afskedigelser inden for et tidsrum af 30 dage udgør:

  • Mindst 10 i virksomheder, som beskæftiger over 20 og færre end 100 lønmodtagere
  • Mindst 10 pct. af antallet af lønmodtagere i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 100 og under 300 lønmodtagere
  • Mindst 30 i virksomheder, som beskæftiger mindst 300 lønmodtagere.

Varslinger sendes til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn på:

amksyd@star.dk

Offentlige og private virksomheder kan via jobcentret få hjælp og støtte til en indsats for de medarbejdere, der varsles afskediget i forbindelse med afskedigelser i større omfang.

Varslingsindsats i forbindelse med større afskedigelser - linker til star.dk

Egon Vestergaard
Tlf. 7222 3834
eve@star.dk

Sidst opdateret: 11-03-2024