Spring over hovedmenu

Strategi og fokusområder – RAR Fyn

Hvert år afholder RAR Fyn et strategiseminar, hvor rådet bl.a. drøfter det kommende års strategi- og handleplan til forebyggelse af mangel på arbejdskraft og understøtning af vækst på Fyn. Strategi- og handleplanen vedtages på det efterfølgende rådsmøde.

Udfordringer og indsats i 2020?

- RAR Fyn har drøftet linjerne for arbejdet i 2020

På strategiseminaret d. 28. november 2019 drøftede deltagerne, hvordan Strategi- og handleplan 2020 skal se ud. Erling M. Nielsen, formand for RAR Fyn, præsenterede de tre hovedtemaer på dagens program:

  • Udfordringer og nye retninger for beskæftigelsespolitikken
  • Opkvalificering af både ledige og beskæftigede
  • Borgere på kanten af arbejdsmarkedet – en skjult ressource

På mødet var der inviteret gæster fra Phønix Tag Fyn, Nordic Waterproofing A/S og Phønix Tag materialer samt Erhvervshus Fyn. Rådets egne medlemmer bidrog med oplæg og sammen med gæsterne var de med til at give et spændende afsæt for drøftelserne.

Strategi- og handleplan 2020 blev godkendt på møde i RAR Fyn den 28. januar 2020.

Strategi- og handleplan 2020, RAR Fyn (pdf) (nyt vindue)

Delstrategi for VEU-indsatsen, RAR Fyn (pdf) (nyt vindue)

Program og oplæg fra dagen:

Program for strategiseminar (pdf) (nyt vindue)

Udfordringer og nye retninger for beskæftigelsespolitikken v/AMK Syd (pdf) (nyt vindue)

Status på Rådets delstrategi for VEU-indsatsen v/AMK Syd (pdf) (nyt vindue)

Hvordan får vi dem med mindst uddannelse med på opkvalificering v/Peder Gaarde, Epinion (pdf) (nyt vindue)

Den aktuelle situation set fra Erhvervshus Fyn v/Niels Erik Haug-Larsen, adm. direktør (pdf) (nyt vindue)

Job-Ugen 49 og Rådets understøtning af initiativerne v/Erik Vind Frost, medl. af Rådet for DH (pdf) (nyt vindue)

Hvordan lykkes vi med udsatte borgere v/Kim Johansen, KKR-repræsentant fra Nordfyns Kommune (pdf) (nyt vindue)

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 09-10-2020