Spring over hovedmenu

Strategi og fokusområder – RAR Fyn

Hvert år afholder RAR Fyn et strategiseminar, hvor rådet bl.a. drøfter det kommende års strategi- og handleplan til forebyggelse af mangel på arbejdskraft og understøtning af vækst på Fyn. Strategi- og handleplanen vedtages på det efterfølgende rådsmøde.

Udfordringer og indsats i 2024

- RAR Fyn har drøftet linjerne for arbejdet i 2024

På strategiseminaret d. 15. januar 2024 drøftede deltagerne, hvordan Strategi- og handleplan 2024 skal se ud. Formanden for RAR Fyn præsenterede dagens program, og dagens drøftelser kan sammenfattes i 4 overskrifter:

  • Udfordringer i 2024 - og de kommende år
  • Resultater gennem samarbejde
  • Rekruttering til mangelområder
  • Tilgang og fastholdelse i arbejdsstyrken

Charlotte Hansen, forskningschef i Væksthuset, var som ekstern gæst med til at give et spændende afsæt for drøftelserne.

Strategi- og handleplan 2024 blev godkendt på møde i RAR Fyn den 12. marts 2024.

Strategi- og handleplan 2024, RAR Fyn (pdf)

 

Sidst opdateret: 15-03-2024