Spring over hovedmenu

Arbejdsfordeling - RAR Hovedstaden

Melding om arbejdsfordeling op til og over 13 uger til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Særligt om arbejdsfordeling i henhold til COVID-19

Myndighedernes tiltag i forsøget på at begrænse spredningen af corona-virus (COVID-19) rejser mange spørgsmål fra virksomheder. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har derfor samlet de oftest stillede spørgsmål vedr. arbejdsfordeling:

Se spørgsmål og svar om arbejdsfordeling - linker til star.dk-siden: "Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus"

Arbejdsfordeling - læs om regler og find blanketter

En arbejdsfordeling er en ordning, hvor arbejdstiden i en virksomhed nedsættes i en begrænset periode for at undgå afskedigelser. En arbejdsfordeling skal omfatte enten en virksomhed som helhed, en virksomhedsafdeling eller en bestemt produktionsenhed i virksomheden. En forudsætning for arbejdsfordeling på en virksomhed er, at virksomheden er omfattet af en kollektiv overenskomst eller anden kollektiv aftale om midlertidig nedsættelse af arbejdstiden for at undgå afskedigelser.

Der skelnes mellem arbejdsfordelingssager op til og over 13 uger inden for 12 måneder:

Til og med 13 uger: Virksomheden anmelder arbejdsfordelingen - senest 1 uge inden ikrafttrædelsen - til jobcentret. Der findes to blanketter:

AR 292: Blanket til meddelelse af arbejdsfordeling - link til Jobnet (nyt vindue)

AR 293: Bilag til blanket om meddelelse af arbejdsfordeling - link til Jobnet (nyt vindue)

Over 13 uger: Virksomheden ansøger om arbejdsfordelingen - senest 4 uger inden udgangen af de første 13 uger - til Det regionale Beskæftigelsesråd via jobcentret. Der findes også to blanketter:

AR 292: Blanket til meddelelse af arbejdsfordeling - link til Jobnet (nyt vindue)

AR 293: Bilag til blanket om meddelelse af arbejdsfordeling - link til Jobnet (nyt vindue)

Et medlem af en arbejdsløshedskasse, der i øvrigt er dagpengeberettiget, kan få udbetalt supplerende dagpenge fra sin arbejdsløshedskasse under en arbejdsfordeling, hvis arbejdsfordelingen opfylder en række betingelser. Disse betingelser fremgår af bekendtgørelse om supplerende dagpenge (§§ 11-13).

En betingelse for Det regionale Arbejdsmarkedsråds godkendelse af forlængelse af en arbejdsfordeling ud over de første 13 uger er, at der foreligger en skriftlig erklæring fra virksomhedens ledelse og en repræsentant for medarbejderne om, at mulighederne for efteruddannelse er blevet drøftet. Resultatet af disse drøftelser indføjes i ansøgningsskemaet:

Blanket AR 292: Blanket til meddelelse af arbejdsfordeling - link til Jobnet (nyt vindue)

Ansøgning om arbejdsfordeling ud over 13 uger sendes til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på mailadressen: amkoest@star.dk

Sidst opdateret: 31-08-2021