Spring over hovedmenu

Beskæftigelsesplaner i de nordjyske kommuner

Overblik over nordjyske beskæftigelsesplaner for 2023 er samlet her på hjemmeside. RAR Nordjylland indbyder til samspil om beskæftigelsesindsatsen regionalt og lokalt.

RAR Nordjylland fik Beskæftigelsesplan 2023 til orientering fra de nordjyske kommuner. Rådet har drøftede planerne på sit møde den 25. januar 2023 - herunder planernes fokus på ministermålene, som også er centrale for Rådets indsats. Rådet kvitterer for planerne.

Rådet har her på siden samlet links til de af kommunerne beskæftigelsesplaner, der er tilgængelige på de respektive hjemmesider. 

Rådet ser videndeling kommunerne imellem - og mellem Rådet og kommunerne - som afgørende for at skabe et fælles virkelighedsbillede som udgangspunkt for handling i forhold til nordjyske udfordringer og potentialer i forhold til  beskæftigelsesindsatsen. 

Gennem det samlede overblik her på siden over planerne har kommuner og andre aktører mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og eventuelt lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet kommunernes beskæftigelsesplaner til at kvalificere sit arbejde med strategi- og indsatsplaner.

Beskæftigelsesplaner 2023 - links til kommunale hjemmesider:

Brønderslev - beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Frederikshavn - beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Hjørring - beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Jammerbugt - beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Læsø - beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Mariagerfjord - Beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Morsø - beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Rebild - beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Thisted - beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Vesthimmerland - beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Aalborg - beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Om beskæftigelsesplanerne:

I beskæftigelsesplanerne giver kommunerne deres bud på, hvordan de vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2023. Beskæftigelsesplaner medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen.

Omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanerne er bl.a. Beskæftigelsesministerens fastsatte mål og de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Sidst opdateret: 13-02-2024