Spring over hovedmenu

Fælles ambition på ungeområdet i Midtjylland

Omkring 9 procent af unge mellem 16-29 år i Midtjylland er hverken i job eller i gang med en uddannelse. De unge kan der gøres endnu mere for med fælles indsatser og videndeling på tværs af regionen. Det mener kommunerne, regionen og de Regionale arbejdsmarkedsråd, der nu har vedtaget en fælles ambition.

De unge skal have bedre kendskab til arbejdsmarkedet og derigennem få lyst til at tage en uddannelse. Det skal bryde tendensen til, at flere og flere 16-29 årige er på anden offentlig forsørgelse end SU, og at mange af dem ikke får en uddannelse.

Når 23.000 unge (fuldtidspersoner) i regionen ikke er i gang, bør der arbejdes mere sammen på tværs. Den ambition står kommunerne i regionen (KKR Midtjylland), Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Østjylland og Vestjylland samt Region Midtjylland sammen om med den nye aftale.

Dertil kommer corona-situationen der har ikke gjort det lettere for de unge, og når så mange unge allerede i dag ikke får uddannelse eller får foden inden for på arbejdsmarkedet, kalder det på mere handling. Parterne mener, at et styrket samarbejde vil være med til at sprede de gode initiativer og forhåbentlig få nye idéer til at spire på tværs af kommunerne.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd, kommunerne og Region Midtjylland gik i oktober 2019 sammen om en konference, som havde fokus på unges tilknytning til arbejdsmarkedet samt uddannelses- og karrierevalg. På konferencen deltog beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), som efterlyste konkrete input og initiativer fra det midtjyske, som kan indgå i ministerens videre arbejde. På den baggrund har parterne udarbejdet et samarbejdspapir og et indsatskatalog som findes herunder.

Samarbejdsaftalen om ungeindsatsen i Midtjylland mellem KKR Midtjylland på vegne af de 19 kommuner i regionen, Region Midtjylland og de Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Vestjylland og Østjylland.

Hele samarbejdsaftalen (pdf) (nyt vindue)

Indsatskataloget med en oversigt over kommunale ungeindsatser til inspiration (pdf) (nyt Vindue)


Politisk ungetopmøde 8. juni 2021

Region Midtjylland, De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Øst- og Vestjylland og de 19 kommuner i KKR Midtjylland har en fælles ambition om at flere unge skal i uddannelse eller beskæftigelse. 9 procent af unge mellem 16 og 29 år i Midtjylland er hverken i gang uddannelse eller i beskæftigelse, samtidig med at der mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for flere brancher.

Det store spørgsmål er derfor: Hvordan sikrer vi det rette match mellem ung og indsats, og dermed drager bedst mulig nytte af de unges potentialer?

Sammen er vi stærkere og derfor inviterede parterne til dialog om gode løsninger. På ungetopmødet afdækkende vi følgende perspektiver:

 • Hvordan kan vi gøre mere for de unge på kanten af arbejdsmarkedet, og hvilke redskaber kan anvendes?
 • Hvordan ser de unge selv udfordringerne og løsningerne?
 • Hvordan kan virksomhederne og erhvervslivet være en understøttende faktor?

På ungetopmødet drøftede virksomheder, praktikere, forskere, unge og politikere sammen forslag til løsningerne, ud fra de udfordringer som aktørerne og ikke mindst de unge står med i dag. Det overordnede formål med ungetopmødet var at sikre samarbejder om udfordringerne. Der er særligt fokus på, hvad arbejdsmarkedet og uddannelsessystemets respektive aktører hver især kan bidrage med, og hvor de unge selv ser potentialerne.

Ungetopmødet blev holdt den 8. juni kl. 16.00-18.30.

Programmet så ud som følger:

 • Velkomst, præsentation af program, v. Formand for KKR, Torben Hansen og Formand for RAR Vestjylland Klaus Helmin Poulsen
 • Politisk indflyvning til dagens tema, v. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (video) på baggrund af spørgsmål fra arrangørerne
 • Oplæg, v. seniorforsker ved VIVE, Iben Bolvig om udsatte unge uden job og uddannelse – baggrund, barrierer og flyttemønstre.
 • Breakout session 1 – oplæg og spørgsmål/dialog. 
  - Session 1: Ungecases der rykker: Coop Crew – når fritid bliver til fremtid v. Hanne Kirk. - Session 2: Frivillig erhvervsmentorindsats i Viborg: Fra idé - til handling - til udbytte v. Viborg Kommune, Ravendo Randersbøren, Nova-C samt en ung mentee. - Session 3: Ung i uddannelse - håndholdte forløb og målrettet vejledning til sårbare unge v. ungeguides Søren Høgh-Mikkelsen og Malene Holk
 • Breakout session 2 - oplæg og spørgsmål/dialog
  - Session 4: Mentorforløb for udsatte unge via Ungeteams v. Ree Park
  - Session 5: Fra TAMU til fast job v. direktør Peter Kastholm og tidligere elev
  - Session 6: Samspil – virksomhedsrettet vejledningsindsats i folkeskolen v. Horsens Kommune og virksomheden Steel Products
 • Paneldebat med Grundfos, Peter Larsen Kaffe, Iben Bolvig (VIVE), FGU Østjylland samt ungestemmer i Emma og Kristian Larsen v. moderator Jacob Fuglsang
 • Opsamling i dialog med formandskaber, v. moderator Jacob Fuglsang
 • Outtro – og tak for i dag, v. Regionrådsformand Anders Kühnau og Formand for RAR Østjylland Jakob B. Wätjen.

Arrangørerne vil gerne sige tak til alle de 235 aktører der deltog og de mange indspark på ungetopmødet.

På ungetopmødet deltog virksomheder, unge, politikere, praktikere og forskere for at drøfte forslag til løsninger, og der blev delt erfaringer. Særligt havde ungetopmødet fokus på, hvor de unge selv ser potentialer, og hvad arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet kan bidrage med i et fælles samarbejde om udfordringerne. Formandskaberne fra De Regionale Arbejdsmarkedsråd, KKR og Regionen tager opmærksomhedspunkter med ift. det videre arbejde.

Link til at gense ungetopmødet og slides fra dagens oplæg og break-outsessions

Materialerne kan rekvireres ved henvendelse til Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord:
amkmidt-nord@star.dk    

Ny analyse om unges udbytte og læring i praktik og job

På vegne af RAR Vestjylland og RAR Østjylland har Realize udarbejdet en ny analyse der belyser job- og opkvalificeringspotentiale for unge uden uddannelse eller job. Analysen er gennemført på opdrag fra RAR Vestjylland og RAR Østjylland i november 2020. Analysen afdækker behovet for opkvalificering blandt ufaglærte unge, som aldrig har taget en erhvervskompetencegivende uddannelse og som ikke har fast tilknytning til arbejdsmarkedet. RAR Vestjylland og RAR Østjylland har med analysen efterspurgt viden om, hvordan vi sikrer, at unge får en mere fast tilknytning til arbejdsmarkedet, hvor der er en speciel opmærksomhed på vekselvirkningen mellem job og uddannelse/VEU.

Analysen er offentliggjort og kan findes gennem nedenstående pressemeddelelse.

Ny analyse viser: Ufaglærte unge får nyt mod på livet med praktik og job - printvenlig version af pressemeddelelsen opsat med foto - RAR Østjylland 2021-03-26

Fælles pressemeddelelse om ungesamarbejdet:

Øget samarbejde skal få flere unge i job eller skole - Pressemeddelelsen i  - november 2020

Kontakt:

Jesper Thorup, Rådsformand for RAR Østjylland: 2845 5405. 
Anders Stryhn, Arbejdsmarkedsdirektør ved AMK-Midt-Nord, 7222 3602.

Sidst opdateret: 22-05-2023