Spring over hovedmenu

Medlemmer – RAR Østjylland

RAR Østjylland består af 21 udpegede medlemmer, som henholdsvis repræsenterer Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Kommunernes Landsforening (KL), Akademikerne, Lederne, Danske Handicaporganisationer (DH) og Regionsrådet

Det nuværende RAR Østjyllands Rådsperiode startede den 1. juni 2022. Rådet konstituerede sig den 21. juni 2022. RAR har en funktionsperiode på 4 år, inden der igen skal udpeges medlemmer.

Medlemmerne af RAR vælger Formand og Næstformænd hvert andet år. 

Desuden har RAR Østjylland tilknyttet tilforordnede, som også deltager på Rådsmøderne. 

Rådsmedlemmer:

 • DA - Finn D. Pedersen
 • DA - Jakob Beck Wätjen
 • DA - Vakant
 • DA - Ann B. Poulsen
 • DA - Jeanette Holmgaard Lorenzen
 • DA - Søren Dinesen
 • FH - Trine Quist
 • FH - Daniel Isak Dallerup
 • FH - Flemming Hansen
 • FH - Bent Klim Johansen
 • FH - Joan Brøgger
 • FH - Lene Hartmann Hansen
 • Akademikerne - Anna Pålsson
 • Lederne - Lene Christensen
 • Kommune - Hüseyin Arac
 • Kommune - Karoline Bergkvist Søgaard
 • Kommune - Lisbeth Heidemann Torfing
 • Kommune - Claus Bloch
 • Kommune - Mette Nøhr
 • DH - Niels Rosenberg
 • Regionsråd - Lone Langballe

Tilforordnede I Rådet 

 • På vegne af Erhvervsakademi Aarhus, Aarhus Universitet, VIA University College og Erhvervsakademi Dania: Susanne Søndergaard Hansen 
 • På vegne af VEU: Lars Michael Madsen (Tradium)

Sidst opdateret: 05-02-2024