Spring over hovedmenu

Indsatsark 2023 - RAR Østjylland

RAR Østjylland med har med afsæt i det østjyske arbejdsmarked fastlagt prioriteringer og indsatser i 2023. Dette indsatsark supplerer Rådets strategi, der gælder frem til 2026. Indsatsen målrettes særligt to overordnede spor med henblik på at sikre tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i Østjylland. Rådet vil særligt understøtte virksomhedernes vækst ved at arbejde for, at arbejdsstyrken har de rigtige kvalifikationer og styrke beskæftigelsen for alle målgrupper. Flere af indsatserne går på tværs af Rådets strategiske fokusområder.

Kvalificeret arbejdskraft til virksomhedernes behov i rette tid:

 • Projekter der understøtter den grønne omstilling:
  - 2 opkvalificeringsinitiativer vedr. kompetencer til den grønne omstilling for virksomheder kombineret med opsøgende virksomhedsindsats. Tilrettelægges i samspil med kommuner og lokale erhvervsråd
  - Særlig indsats vedr. grøn omstilling i bygge- og anlægssektoren, der bygger videre på indsatsen i 2022 (Bæredygtighed i byggeriet).
 • Projekter (rekruttering via opkvalificering): Fjernvarme, kabelmontør, CNC, Industrioperatør, struktør, fiberteknik
 • Særlig mangelindsats i transportsektoren (særligt personbefordring) og Hotel og Restauration samt rengøring (rekruttering til sæson samt opkvalificering fra ufaglærte til faglært)
 • Afdækning af behov for indsats vedr. rekruttering og opkvalificering inden for landbruget og relaterede erhverv
 • Afdækning af behov for digitale kompetencer i velfærdsprofessionerne
 • Beredskab for udfordrede virksomheder i samspil med Erhvervshus Midtjylland
 • Struktureret og direkte indsats i forbindelse med varsling og arbejdsfordeling
 • Indsats for at oplyse virksomheder og aktører generelt om muligheder for hjælp til rekruttering, opkvalificering og brancheskift.

Styrket beskæftigelse for flere målgrupper på et arbejdsmarked i balance:

 • Styrket jobvej for unge – politisk og fagligt samarbejde på ungeområdet i Midtjylland: Fagligt ungearrangement i 2023 i samarbejde med Regionen og KKR samt indsatskatlog
 • Nye initiativer på velfærdsområdet, målrettet rekruttering og fastholdelse for velfærdsprofessioner – flere målgrupper i spil
 • Samarbejde med kommuner og erhvervsråd om løft af basale kompetencer med henblik på at bringe flere tættere på arbejdsmarkedet
  - Løft af basale kompetencer
  - Ledige og beskæftigede med manglende danskkundskaber
 • Minimum 1 jobmatch arrangement inden for mangelområder i samarbejde med virksomheder, jobcentre a-kasser og brancheforeninger
 • Synliggøre muligheder i brancher med mangel på arbejdskraft – og arbejde for at flere fra kanten fastholdes på et ustabilt arbejdskraft

Stærke samarbejder som fundament for indsats

Ovenstående indsatser udvikles og forankres i et tæt samspil med de relevante aktører i Østjylland, herunder virksomhederne, arbejdsmarkedets parter, jobcentrene, beskæftigelsespolitiske udvalg, uddannelsesinstitutionerne, Region Midtjylland, Business Region Aarhus og Erhvervshus Midtjylland.

Rådets redskaber i 2023

På et ustabilt arbejdsmarked hvor forudsætningerne for den gode aktive beskæftigelsesindsats løbende ændres, understøtter Rådet særligt i 2023 med tæt monitorering af udviklingen på arbejdsmarkedet (månedlige data). Dertil vil Rådet styrke sin synlighed på hvilke indsatser der virker og indgå i dialog med samarbejdspartnere – også der hvor det er svært. Rådet prioriterer brancher og indsats ud fra solidt datagrundlag.

Rådet vil desuden have fokus på at videndele om vellykkede indsatser gennem webinarer og nyhedshistorier, ligesom Rådet bidrager til at skabe et fælles østjysk virkelighedsbillede baseret på nyeste tal og viden.

Sidst opdateret: 22-05-2023