Spring over hovedmenu

Vores Arbejdsmarked - RAR Sjælland

Vores Arbejdsmarked giver et indblik i det lokale og regionale arbejdsmarked, som kan bruges til overvågning og opfølgning af arbejdsmarkedet.

Samlet overblik over arbejdsmarkedet

Formålet er at give et lokalt, regionalt og landsdækkende overblik over udviklingen på arbejdsmarkedet. Selve rapporten samler en række nøgletal fra Jobindsats, Danmarks Statistik og star.dk og visualiserer tallene gennem interaktive visualiseringer. Rapporten giver fx svar på følgende spørgsmål:

 • Hvad er behovet på arbejdsmarkedet nu og i fremtiden?
 • Hvor er der mangel på arbejdskraft og hvor mange større virksomheder har kommunen?
 • Hvilke ledige har kommunen og hvad er deres kvalifikationer?
 • Hvordan ser udviklingen i ledigheden ud?

Det kan du få mere viden om

 • Udbuddet af arbejdskraft
 • Antal personer fordelt på forsørgelsesgrundlag
 • Udvikling i ledigheden
 • Karakteristika ved de ledige (eks. uddannelse, ledighedslængde, seneste branchetilhørsforhold)
 • Udvikling i nytilmeldte og afmeldte på jobnet

Efterspørgsel efter arbejdskraft

 • Antal beskæftigede og udviklingen i beskæftigelsen
 • Beskæftigelsen – udvikling og fordeling på centrale karakteristika og geografi
 • Karakteristika ved beskæftigelsen (uddannelse, virksomhedsstørrelse, branchetilhørsforhold)
 • Forgæves rekruttering fordelt på geografi, brancher, stillingskategorier
 • Udviklingen i jobomsætningen og geografisk fordeling
 • Top-10 stillingstyper fordelt på brancher

Match og udviklingstrends 

 • Fremskrivning af beskæftigelsen fordelt på sektorer
 • Kommunale fremskrivninger af ledighed, beskæftigelse, arbejdskraften mm.
 • Modtagne jobordre og formidlings- og beskæftigelsesgraden på jobordrer
 • Anvendelse af virksomhedsrettede tilbud ift. jobomsætningen fordelt på brancher

Rapporten findes i to udgaver: en udgave fordelt på kommuneniveau og en udgave fordelt på RAR niveau og hele landet. Rapporterne opdateres månedligt.

Gå til rapporten: Vores Arbejdsmarked (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 22-05-2023