Spring over hovedmenu

Nytteindsats - RAR Sjælland

RAR Sjælland - skemaer og strategi for nytteindsats.

Jobcentre, der ønsker at søge om dispensation fra rimelighedskravet i forbindelse med etablering af nytteindsats, skal ansøge Det regionale Arbejdsmarkedsråd herom.

Ansøgninger til RAR Sjællands sagsudvalg sendes til Arbejdsmarkedskontor Øst på mailadresse: amkoest@star.dk

Det fremgår af mødeplanen for RAR Sjællands sagsudvalg, hvornår ansøgning om dispensation skal være Arbejdsmarkedskontor Øst i hænde for at blive behandlet på det kommende møde i sagsudvalget. Se mødeplanen herunder:

Mødeplan for RAR Sjællands sagsudvalg

Ved ansøgning anvendes ansøgningsskema til RAR om dispensation fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats:

Ansøgningsskema om dispensation fra rimelighedskravet 

Du skal have MitID Erhverv eller NemID medarbejdersignatur for dit jobcenter for at udfylde ovenstående blanket.

RAR Sjælland har udarbejdet en strategi for anvendelse af nytteindsats, find strategien herunder:

Strategi for anvendelse af nytteindsats (pdf)

Find inspiration til brugen af nytteindsats på STAR's hjemmeside:

Yderligere information om nytteindsats - link til star.dk 

Sidst opdateret: 08-03-2024