Spring over hovedmenu

Medlemmer – RAR Sjælland

Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) består af 21 udpegede medlemmer, som repræsenterer Fagbevægelsens Hovedorganisation, Akademikerne, Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Lederne, Kommunekontaktrådet (KKR), Danske Handicaporganisationer (DH) og Regionsrådet. Derudover har RAR tilknyttet tre tilforordnede, som også deltager på rådsmøderne.
RAR har en funktionsperiode på 4 år.

Den indeværende rådsperiode er fra 1. juni 2018 til 31. maj 2022.

Bemærk i forhold til medlemsoversigten, at  pr. 1. januar 2019 er Landsorganisationen i Danmark (LO) og FTF fusioneret og blevet til Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Rådsmedlemmer:

 • FH - Annette Elvensø
 • FH - Henrik Tonnesen
 • FH - Lene Ertner
 • FH - Rie May Hansen
 • Akademikernes Centralorganisation - Helle Idland
 • DA - Ann B. Poulsen
 • DA - Emil Rosenkrands Irgens
 • DA - Helge Lynge Larsen
 • DA - Johnny Streit
 • Lederne - Helle Bjerregaard Andresen
 • KKR Sjælland - Eric Steffensen 
 • KKR Sjælland - Henrik Kjær 
 • KKR Sjælland - Mikkel Lundemann Rasmussen
 • KKR Sjælland - Troels Brandt 
 • KKR Sjælland - Vibeke Grave
 • Danske Handicaporganisationer - Bent Munch
 • Regionsrådet - Jan Hendeliowitz

Tilforordnede:

 • Erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter - Ulla Skaarup 
 • Erhvervshus Sjælland - Line Fossing
 • VEU-området - Michael Bang

Sekretariat:

 • Arbejdsmarkedsdirektør Jakob Heltoft
 • Arbejdsmarkedschef Susanne Hansen
 • Chefkonsulent Helle Klein

 

Sidst opdateret: 20-12-2021