Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Beskæftigelsesplaner i kommunerne - RAR Vestjylland

De vestjyske kommuner

RAR Vestjylland har fået Beskæftigelsesplan 2020 til orientering fra de vestjyske kommuner. Planerne er drøftet på Rådets januar møde 2020. Alle planer er tilgængelige her på siden. Det samme er det resume af planerne med fokus på ministermålene, som kommunerne har udfærdiget til RAR. 

Gennem tilvejebringelse af et samlet overblik har kommuner mv. mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og evt. at lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet beskæftigelsesplanerne til at kvalificere sit arbejde med strategi og indsatsplaner.

Beskæftigelsesplaner 2020 + resumé:

Samlet resumé af planerne ifht Ministermål (pdf) (nyt vindue)

Herning- beskæftigelsesplan 2020 (PDF) (nyt vindue) 

Holstebro - beskæftigelsesplan 2020 (PDF) (nyt vindue)

Ikast-Brande - beskæftigelsesplan 2020 (PDF) (nyt vindue)

Lemvig - beskæftigelsesplan 2020 (PDF) (nyt vindue)

Ringkøbing-Skjern - beskæftigelsesplan 2020 (PDF) (nyt vindue)

Skive - beskæftigelsesplan 2020 (PDF) (nyt vindue)

Struer - beskæftigelsesplan 2020 (PDF) (nyt vindue)

Om beskæftigelsesplanerne:

I beskæftigelsesplanerne giver kommunerne deres bud på, hvordan de vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2020. Beskæftigelsesplaner medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen.

Omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanerne er bl.a. Beskæftigelsesministerens fastsatte mål og de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Arkiv:

Beskæftigelsesplanerne for 2019 - med resumeer (internt link)

Sidst opdateret: 21-02-2020