Spring over hovedmenu

Digitalisering er vejen til fremtidens arbejdsplads

06-07-2021

Mere fokus på kompetencer inden for automatisering og digitalisering inden for bl.a. CNC-området, skal bidrage til at løfte både beskæftigede og ledige, og sikre en bedre konkurrenceevne for danske virksomheder.

Digitalisering er vejen til fremtidens arbejdsplads - printvenlig version af pressemeddelelsen - RAR Vestjylland 2021-07-06 (pdf) (nyt vindue)

Automatisering og digitalisering giver flere jobs - ikke færre

Selvom det er nærliggende at tro, at robotternes indtog i de danske virksomheder vil koste jobs, er det modsatte faktisk gældende. Den stigende automatisering og digitalisering bidrager ikke kun til en skarpere konkurrenceevne, men også til at skabe flere og nye jobs.

"Automatisering og digitalisering er væsentlige indsatsområder i forhold til at styrke den danske konkurrenceevne. Derfor efterspørger danske metal- og maskinvirksomheder i stigende grad CNC-drejekvalifikationer hos deres medarbejdere og hos ledige" fortæller Michael Boas, Dansk Industri.

Særligt digitalisering fylder mere og mere hos de danske virksomheder, og er noget af det, der efterspørges hos både ansatte og når der skal findes nye medarbejdere. Det betyder et større behov for opkvalificering og efteruddannelse for både beskæftigede og ledige; noget som en arbejdsgruppe med Dansk Metal, Dansk Industri, Industriens Uddannelser, TECHCOLLEGE, Mercantec, EUC Nordvest, Herningsholm Erhvervsskole, Skive College, og Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord vil gøre noget ved. Samtidig ser flere vestjyske jobcentre et potentiale i at opkvalificere til branchen.

Fra ufaglært til faglært

Sammen sætter gruppen bag projektet mere fokus på behovet for medarbejdere med kompetencer inden for særligt CNC-området, og hvordan opkvalificering og efteruddannelsesforløb kan være med til at italesætte virksomhedernes behov og efterspørgsel på disse.

”Det er vigtigt, at alle vedligeholder og udbygger deres kompetencer. Det giver de bedste muligheder for et godt og værdsat job. Deltagelse i efteruddannelse er en forudsætning for at vedligeholde sine kompetencer” udtaler Egon Nykjær, Dansk Metal.

For især de ufaglærte, både ledige og beskæftigede, kan nutidens jobmarked være udfordrende, hvor der i højere grad efterspørges faglærte og særlige kompetencer. Det betyder ofte færre jobmuligheder og kortere ansættelser. Et opkvalificeringsforløb målrettet netop de kompetencer og færdigheder, som mange virksomheder efterspørger, kan derfor ikke alene være et springbræt til nyt job, men også første trædesten i vejen til at blive faglært.

Fokus på de digitale kompetencer

Faldende omkostninger i forbindelse med anskaffelse af robotter, og billigere og mere fleksible standardløsninger gør behovet for opkvalificering mere udbredt hos både store og små virksomheder, og den stigende digitalisering påvirker også kompetencekravene i industrien.

Digitalisering stiller således øgede krav til det grundlæggende IT-kendskab blandt medarbejdere i alle dele af produktionen, og går ofte hånd i hånd med en ændret organisation og nye arbejdsfunktioner og -opgaver for medarbejderne. Når medarbejdere ikke besidder de nødvendige kompetencer, eller får mulighed for opkvalificering, opstår der således let flaskehalse i virksomheden, som har betydning for produktion og virksomhedens evne til at levere og være konkurrencedygtig.

”Det er positivt, at vi nu får sat mere fokus på, hvilke kompetencer virksomheder har brug for både nu og i fremtiden, og hvordan vi sammen bedst kan imødekomme dette. Derudover er det utrolig vigtigt, at vi har et fokus på både de beskæftigede og ledige, og de faglærte og ufaglærte. Vi skal have alle med, og synliggjort, at der også er et job til dem i fremtiden, og at vejen fra ufaglært til faglært faktisk findes og ikke behøver være besværlig eller tage mange år” udtaler Klaus Helmin-Poulsen, formand for RAR Vestjylland.

For yderligere kommentarer kontakt:

  • Klaus Helmin-Poulsen, formand for RAR Vestjylland, tlf. 50 85 50 32
  • Anders Daugberg Stryhn, Direktør for AMK Midt-Nord, Tlf.: 72 22 36 02