Spring over hovedmenu

Fortsat gode takter på det vestjyske arbejdsmarked efter COVID-19

31-08-2021

Fra juli 2020 til juli 2021 faldt fuldtidsbruttoledigheden i Vestjylland med 36,44 procent, svarende til 2.000 fuldtidspersoner.

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse - RAR Vestjylland 2021-08-31 (pdf) (nyt vindue)

Ledigheden har haft et stort fald i alle vestjyske kommuner det seneste år, målt fra juli 2020 til juli 2021. I Skive kommune er ledigheden faldet mest, hvor man har oplevet et fald på hele 44,9 procent. Skive Kommune har også den laveste ledighed med 1,7 procent af arbejdsstyrken. I Lemvig Kommune har man oplevet det mindste procentvise fald med 30,1 procent.

Samlet set er ledigheden i de vestjyske kommuner lavere end landsgennemsnittet, hvor ledigheden i procent af arbejdsstyrken i juli 2021 var nede på 2,2 procent af arbejdsstyrken. Landsgennemsnittet var i juli 2021 på 3,5 procent.

21 ud af 22 A-kasser har oplevet et fald i ledigheden fra juli 2020 til juli 2021. Kun A-kassen Frie havde en stigning i ledigheden. Ledigheden for de forsikrede ledige faldt i samme periode med 34,5 procent. For de ikke-forsikrede ledige faldt ledigheden med knap 45 procent. Hele 8 A-kasser havde i juli 2021 en ledighed, der var lavere en 2,0 procent. Byggefagenes A-kasse havde den laveste ledighed med 0,9 procent af arbejdsstyrken.

Ledigheden i Vestjylland fordelt på køn fordeler sig i juli 2021 sådan, at kvinderne har den højeste ledighed med 2,6 procent af arbejdsstyrken. Mænd har en ledighed på 1,8 procent af arbejdsstyrken. På tværs af køn er ledigheden størst blandt de 25-29 årige.

Antallet af beskæftigede med bopæl i Vestjylland steg fra maj 2020 til maj 2021 med 3.953 fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 3,1 procent. Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere steg i samtlige vestjyske kommuner. Ikast-Brande Kommune havde fra maj 2020 til maj 2021 den største procentvise stig-ning med 4,4 procent. Antalsmæssigt steg beskæftigelsen i samme periode mest i Herning Kommune med en stigning på 1.117 fuldtidspersoner

Kontakt:

  • Klaus Helmin-Poulsen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf: 5085 5032
  • Anders Stryhn Arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, tlf. 7222 3602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse - RAR Vestjylland 2021-08-31 (pdf) (nyt vindue)