Spring over hovedmenu

Beskæftigelsen på højeste niveau i Vestjylland siden 2010

30-11-2021

Fra oktober 2020 til oktober 2021 faldt den vestjyske ledighed med 2.337 bruttoledige. Det svarer til et fald på 44,89 %. Beskæftigelsen steg med 1.891 fuldtidspersoner i Vestjylland fra august 2020-2021.

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse - RAR Vestjylland 2021-11-30 (pdf) (nyt vindue)

Beskæftigelsen i Vestjylland tæller med sine 127.091 fuldtidspersoner det højeste niveau siden 2010. Ligeledes nærmer ledigheden sig bundrekord, hvor der flere kommuner i Vestjylland nu har en ledighed på under 2 procent af arbejdsstyrken.

Ifølge Klaus Helmin-Poulsen, Formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Vestjylland (RAR), er vi i en enestående situation for at bringe alle i spil på arbejdsmarkedet:

”Når vi har en ledighed på 1,8 procent, ser vi det som en helt unik situation for at bringe de personer, som har vanskeligt ved at komme ind på arbejdsmarkedet i spil. Jobcentrene og A-kasserne gør hvad de kan for at imødekomme virksomhedernes behov.” udtaler Klaus Helmin-Poulsen og fortsætter:

”Jeg vil også gerne appellere til virksomhederne i det vestjyske om at tage ansvar for at få alle med. Vi ved at mange virksomhederne er nødt til at søge nye veje i forhold til rekruttering af nye medarbejdere, så hermed en opfordring til at virksomhederne også overvejer, hvordan de kan finde medarbejdere uden for deres normale målgruppe, når de har behov for at rekruttere. Samtidig vil vi også gerne opfordre til at man politisk sikrer endnu bedre muligheder for opkvalificering af ledige.”

I Skive Kommune peges der på det tætte samarbejde med virksomhederne som løsningen. Arbejdsmarkeds-chef i Skive Kommune, Dorthe Hamrum udtaler:
”At der i øjeblikket er rekordlav ledighed, er et resultat af det tætte samarbejde mellem jobcentre og virksomheder, hvor der er fokus på det rigtige match og den virksomhedsrettede indsats gennem et tæt samarbejde. Vi forsøger at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft samtidig med, at vi får ledige i job,” siger Dorthe Hamrum og fortsætter:

”Vi har i en længere periode arbejdet målrettet med at skabe jobåbninger til ledige på kanten af arbejdsmarkedet ved at sætte fokus på substitution og småjobs. Samtidig fastholder vi en aktiv, virksomhedsrettet og ikke mindst håndholdt indsats for den enkelte ledig, hvor de via praktik og løntilskud kommer ud på arbejdsmarkedet, og derved er der, hvor de har mulighed for at blive valgt, når virksomhederne ansætter.”

Ledighed i procent af arbejdsstyrken i Vestjylland og kommuner i oktober 2021
Kontakt:

  • Klaus Helmin-Poulsen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf: 5085 5032
  • Anders Stryhn Arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, tlf. 7222 3602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse - RAR Vestjylland 2021-11-30 (pdf) (nyt vindue)