Spring over hovedmenu

Laveste ledighed i Vestjylland siden 2008

07-01-2022

Det dramatiske fald i ledigheden fortsætter. Fra november 2020 til november 2021 blev ledigheden halveret fra 5.099 bruttoledige til 2.545 bruttoledige. Det betyder, at Vestjylland fortsat har den laveste ledighed i landet med en bruttoledighed på 1,6 procent af arbejdsstyrken i november 2021.

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse - RAR Vestjylland 2022-01-07 (pdf) (nyt vindue)

Ledigheden i de vestjyske kommuner er faldet mange måneder i træk. Faktisk er ledigheden nu så lav, at vi skal helt tilbage til september 2008 for at finde en ledighed, der var lavere end i november 2021.

For samtlige vestjyske kommuner er ledigheden faldet mere end landsgennemsnittet det seneste år, samtidig med at ledigheden også er lavere end for hele landet. Ledigheden på landsplan lød i november 2021 på 2,6 procent af arbejdsstyrken. Skive Kommune har landets laveste ledighed og Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner er også i top 10 over kommuner med laveste ledighed.

I A-kasserne kan de også efterhånden huske alle lediges navne i hovedet. I 8 ud af 22 a-kasser er der under 50 bruttoledige. A-kassen med den laveste ledighed er Din Sundhedsfaglige A-kasse med 0,6 ledighed blandt deres forsikrede medlemmer. Bruttoledigheden for de ikke forsikrede faldt fra november 2020 til november 2021 med 399 personer, svarende til et fald på 49 procent.

Fordelt på køn, var bruttoledigheden i procent af arbejdsstyrken for mænd på 1,4 i november 2021. For kvinder var bruttoledigheden 1,8 procent. Den højeste ledighed på tværs af køn findes blandt de 25-29 årige.

  • Klaus Helmin-Poulsen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf: 5085 5032
  • Anders Stryhn Arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, tlf. 7222 3602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse - RAR Vestjylland 2022-01-07 (pdf) (nyt vindue)