Spring over hovedmenu

Sprogundervisning skal sikre flere faglærte

20-12-2021

Når vi om lidt tager hul på det nye år, tager flere andensproglige ansatte fra virksomheder i Lemvig Kommune også hul på sprogundervisning. Det gør de, da flere virksomheder oplever, at det kan være en udfordring, når deres medarbejdere ikke kan dansk eller kun forstår ganske lidt dansk. Det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) Vestjylland har derfor sammen med Jobcenter Lemvig rakt ud til en række udfordrede virksomheder.

”Det er dejligt, at der kommer udenlandsk arbejdskraft. Det har vi brug for. De skal også opkvalificeres lige som den øvrige arbejdsstyrke. Derfor er det også vigtigt, at vi kan tilbyde dem danskundervisning,” lyder det fra formand for RAR Vestjylland Klaus Helmin-Poulsen.

Hos Jobcenter Lemvig mener de også, at sprog er vigtigt. Samtidig ser de også en anden mulighed i projektet. ”Vores virksomheder har ytret, at de er udfordret på sprog. Det vil vi gerne hjælpe dem med. Vi har også en forhåbning om, at vi kan opkvalificere de andensproglige ansatte i Lemvig Kommune, så vi kan få flere faglærte. Det er svært at finde faglært arbejdskraft her. Det er en mangelvare og dermed en kæmpe udfordring, vi står overfor. Vi ved, at udfordringen kun bliver større om få år, når vi kommer til at mangle betydeligt flere faglærte,” udtaler teamleder hos Jobcenter Lemvig, Andy Madsen.

Projektet har altså en tredobbelt gevinst. De andensproglige ansatte får nemmere ved være indgå i hverdagen på virksomhederne, når de har lært det talte sprog på virksomheden. De bliver hjulpet til at blive endnu mere integreret i lokalsamfundet, samtidig med at de kan blive en del af løsningen på udfordringen med mangel på faglært arbejdskraft.

Flere af virksomhederne i projektet har andensproglige ansatte, som ønsker at tage en faglært uddannelse, så snart de har bedre dansk sprogkundskaber. ”De basale færdigheder skal være på plads, inden man er klar til en fagfaglig uddannelse, opkvalificering eller et varigt arbejde. Her er vi også opmærksomme på de tosprogede borgere. Derfor er dansk også på vores regionale positivliste. For de beskæftigede ude i virksomhederne er det vigtigt, at vi tænker i helheder. De skal kunne sproget, inden de kan tage en fagfaglig uddannelse,” afslutter formand for RAR Vestjylland Klaus Helmin-Poulsen.

Sprogundervisningen, som starter op i det nye år, vil foregå på et par af de større virksomheder i Lemvig og Thyborøn. Sprogundervisningen kommer til at sikre optimal udnyttelse af de andensproglige ansattes kompetencer og udviklingspotentialer, og det skal hjælpe med at sikre fastholdelse og opkvalificering af den samlede arbejdsstyre, så vi har den arbejdsstyrke, som vi har brug for.

For yderligere kommentarer - kontakt:

  • Klaus Helmin-Poulsen, formand for RAR Vestjylland, tlf. 5085 5032
  • Andy Madsen, Teamleder hos Jobcenter Lemvig, tlf. 21186701
  • Anders Daugberg Stryhn, Direktør for Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, tlf. 72 22 36 02

Sprogundervisning skal sikre flere faglærte - 20. december 2021 - printbar version (pdf) (nyt vindue)