Spring over hovedmenu

Markant lavere ledighed i Vestjylland gør det vanskeligt at finde kvalificeret arbejdskraft

29-04-2022

Antallet af fuldtidsledige i Vestjylland faldt med over 2.500 personer fra marts 2021 til marts 2022. Dermed har Vestjylland fortsat den laveste regionale ledighed i Danmark med en ledighedsprocent på 1,7 % af arbejdsstyrken

Nyt om Vestjylland ledighed og beskæftigelse - RAR Vestjylland 2022-04-29 pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)

Sammenlignes antallet af fuldtidsbruttoledige i Vestjylland i februar 2022 med februar 2021, faldt ledigheden med 2.586 fuldtidspersoner. Det svarer til et fald på 48,7 %.

Fordelt på kommuner har Skive Kommune den laveste ledighed i Vestjylland, såvel som i Danmark med en ledighedsprocent på 1,3 % af arbejdsstyrken. Struer Kommune havde i marts 2022 den højeste fuldtidsbruttoledighed blandt de vestjyske kommuner. Herning Kommune oplevede det største fald i fuldtidsbruttoledigheden fra marts 2021 til marts 2022 med et fald på 53,6 %, svarende til et fald på 867 fuldtidspersoner.

Ledigheden falder også på tværs af alle faggrupper, hvilket kommer til udtryk med et fald i samtlige a-kasser det seneste år. Det største fald var i Din Faglige A-kasse med et fald på 68,2 %. Det er også den a-kasse med det laveste antal fuldtidsbruttoledige. Kun 14 fuldtidsbruttoledige har a-kassen i Vestjylland, svarende til en ledighedsprocent på 0,7 %.

Ledigheden er også generelt faldende på tværs af køn og aldersgrupper. I marts 2022 var ledigheden på 1,6 % for mændene og 1,9 % for kvinderne.

Lønmodtagerbeskæftigelsen tog også et stort spring fra januar 2021 til januar 2022, hvor antallet af fuldtidslønmodtager med bopæl i Vestjylland steg med 4.829 personer. Det svarer til en stigning på 3,9 %.

Samtlige vestjyske kommuner har haft en stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen. Den største procentvise stigning var i Herning Kommune på 5,0 %. Herning Kommune stod for over en tredjedel af fremgangen i lønmodtagerbeskæftigelsen i Vestjylland.

Nærmere oplysninger:

  • Klaus Helmin-Poulsen, formand for RAR Vestjylland, tlf. 5085 5032
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602

Nyt om vestjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Vestjylland 2022-04-29 pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)