Spring over hovedmenu

Ledigheden fortsætter sit drastiske fald i Vestjylland

30-06-2022

Antallet af fuldtidsledige i Vestjylland faldt med over 1.500 personer fra maj 2021 til maj 2022. Dermed er fuldtidsbruttoledigheden i procent af arbejdsstyrken på 1,6% i Vestjylland.

Nyt om Vestjylland ledighed og beskæftigelse - RAR Vestjylland 2022-06-30 pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)

Sammenlignes antallet af fuldtidsbruttoledige i Vestjylland i maj 2022 med maj 2021 faldt ledigheden med 1.536 fuldtidspersoner. Det svarer til et fald på 37,8%.

Fordelt på kommuner har Skive Kommune igen den laveste ledighed i både Vestjylland og hele Danmark med en ledighedsprocent på 1,2% af arbejdsstyrken. Samtlige kommuner i Vestjylland har en lavere ledighed i procent af arbejdsstyrken end landsgennemsnittet på 2,4%. Sammenlignet med maj måned 2021 er ledigheden procentuelt faldet mest i Herning Kommune med et fald på 43,7%. Det mindste fald i ledighedsprocenten er i Lemvig Kommune med et fald på 22,6%.

Ses der nærmere på de forsikrede ledige er ledighedsprocenten faldet med 37,8% fra maj 2021 til maj 2022. Der har været et fald i ledigheden for samtlige a-kasser. Det største antalsmæssige fald i ledigheden for a-kasserne det seneste år, findes hos 3F, hvor fuldtidsbruttoledigheden fald på 277 personer. Den laveste bruttoledigheden i procent af arbejdsstyrken findes hos a-kassen Danske Sundhedsorganisationer (DSA) på 0,8%.

Lønmodtagerbeskæftigelsen tog igen et stort spring fra marts 2021 til marts 2022, hvor antallet af fuldtidslønmodtagere, med bopæl i Vestjylland, steg med 4.799 personer. Det svarer til en stigning på 3,6%. Samtlige vestjyske kommuner har haft en stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen. Den største procentuelle stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen det seneste år har været i Ikast-Brande Kommune med en stigning på 5,3%, svarende til en stigning på 576 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere.

Herning, Holstebro og Ikast-Brande Kommuner har overgået lønmodtagerbeskæftigelsen fra 2008. Generelt for Vestjylland er lønmodtagerbeskæftigelsen faldet med 1% når der sammenlignes med topniveauet fra 2008. Det svarer til et fald i lønmodtagerbeskæftigelsen på 1.343 fuldtidspersoner.

Nærmere oplysninger:

  • Klaus Helmin-Poulsen, formand for RAR Vestjylland, tlf. 5085 5032
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602

Nyt om vestjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Vestjylland 2022-06-30 - pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)