Spring over hovedmenu

Fortsat lav ledighed trods stigning blandt ikke-forsikrede ledige

31-08-2022

Antallet af fuldtidsledige i Vestjylland faldt med over 700 personer fra juli 2021 til juli 2022. Dermed er fuldtidsbruttoledigheden i procent af arbejdsstyrken på 1,7% i Vestjylland.

Nyt om Vestjylland ledighed og beskæftigelse - RAR Vestjylland 2022-08-31 pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)

Sammenlignes antallet af fuldtidsbruttoledige i Vestjylland i juli 2022 med juli 2021, faldt ledigheden med 729 fuldtidspersoner. Det svarer til et fald på 20,9%.

Fordelt på kommunerne i Vestjylland har Holstebro Kommune den laveste ledighed med en ledighedsprocent på 1,5% af arbejdsstyrken. Samtlige kommuner i Vestjylland har en lavere ledighed i procent af arbejdsstyrken end landsgennemsnittet på 2,6%. Sammenlignet med juli måned 2021 er ledigheden procentuelt faldet i seks ud af syv kommuner i Vestjylland. Det største fald i ledigheden ses i Ikast-Brande Kommune med et fald på 29,9%.

Ses der nærmere på de forsikrede ledige er ledighedsprocenten faldet med 32,4% fra juli 2021 til juli 2022. Der har været et fald i ledigheden i langt de fleste a-kasser. Det største antalsmæssige fald i ledigheden for a-kasserne det seneste år, findes hos 3F, hvor fuldtidsbruttoledigheden fald med 178 personer. Den laveste bruttoledighed i procent af arbejdsstyrken findes hos a-kassen Danske Sundhedsorganisationer (DSA) på 0,8%. Ledighedsprocenten er for de ikke forsikrede steget med 45,7%. Det skyldes særligt at antallet af borgere, som modtager SHO-ydelse er mere end fordoblet fra 267 i juli 2021 til 664 i juli 2022. Udviklingen skyldes tilgangen af ukrainske statsborgere, som er jobparate ledige.

Lønmodtagerbeskæftigelsen tog igen et stort spring fra juli 2021 til juli 2022, hvor antallet af fuldtidslønmodtagere, med bopæl i Vestjylland, steg med 3.423 personer. Det svarer til en stigning på 2,6%. Samtlige vestjyske kommuner har haft en stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen. Den største procentuelle stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen det seneste år har været i Ikast-Brande Kommune med en stigning på 3,8%, svarende til en stigning på 620 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere.

Nærmere oplysninger:

  • Klaus Helmin-Poulsen, formand for RAR Vestjylland, tlf. 5085 5032
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602

Nyt om vestjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Vestjylland 2022-08-31 - pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)