Spring over hovedmenu

Ikast-Brande går nye veje med jobformidling

30-06-2023

Virksomheder skal have arbejdskraft, og borgere, der bliver ledige, skal have de bedste betingelser for at møde virksomheder og komme ud og søge job. Det hjælper jobcentre og a-kasser dem med. RAR Vestjylland har kigget nærmere på, hvordan effektiv jobformidling kan foregå. Senest har rådet mødt Jobcenter Ikast-Brande og 3f Holstebro. Begge steder er man tæt på virksomhederne og hjælper med at finde den rigtige til jobbet.

Digitalt jobmatch

I Ikast-Brande Kommune er arbejdsløsheden lav, og flere virksomheder har svært ved at få arbejdskraft. I jobcentret går man nye, digitale veje for at levere bedre service til virksomheder og formidle ledige til job lettere og hurtigere. Med digitale jobcafeer faciliterer jobcentret, at ledig og arbejdsgiver kan mødes online. Der er produceret videoer til ledige med ny inspiration til, hvor man kan søge job. Medarbejdere i brancher, der mangler arbejdskraft, fortæller på video om deres arbejde og viser, hvilke opgaver de løser.

’Dem, der ikke har været ledige så længe, skal ofte bare have ny inspiration og bakkes op i, at de kan klare nye jobfunktioner. Så kan de selv’, fortæller Charlotte Gye Sørensen, arbejdsmarkeds- og borgerservicechef. ’Og vi har flere ting, vi skal have prøvet af. For eksempel vil vi gerne afprøve digitale mestringsforløb, som kan hjælpe ledige og sygemeldte med strategier til at tackle angst, stress med videre og derved blive klar til job’. Det er blandt andet puljemidler fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) der har gjort, at nye ideer kan realiseres hurtigere end ellers.

Virksomheden Meldgaard A/S søger løbende nye kandidater. I en video kan ledige møde Lone og Anders, som fortæller om deres arbejde og viser, hvordan de løser deres opgaver hos Meldgaard.

Jobsporet sluser ledige ud til flere løntimer

For dem, der har været ledige i lang tid, har Ikast-Brande Kommune høje ambitioner i projektet ’Jobsporet’. Langtidsledige skal være attraktiv arbejdskraft. Der er jobåbninger f.eks. i landbruget, i detailhandel, på turist- og på lagerområdet, som er værdifulde trædesten til arbejdsmarkedet. Jobcentret i Ikast-Brande har fundet 3 enkle trin, der fører til fodfæste i en virksomhed:

  • En jobsamtale, hvor virksomheder speeddater med ledige borgere på en jobmesse
  • 1-6 måneders forløb i en træningsvirksomhed
  • Praktik i en virksomhed, hvor aftalen er, at praktiktimer gradvist skal konverteres til løntimer

Borgere, som tidligere har deltaget i ’Jobsporet’ fortæller, at støtte og opmuntring har givet dem troen tilbage på egne evner. De oplever at blive anerkendt gennem løntimer. Det skaber motivation. Når borgeren er i job, kan virksomheden stadig få hjælp fra jobcentret, hvis der er behov for det.

RAR Vestjylland ser flere muligheder i andre vestjyske jobcentre

RAR Vestjylland besøgte Ikast-Brande kommune tidligere på året. Når virksomheder i Vestjylland mangler ansøgere til job, interesserer det RAR, hvordan dem, der bliver ledige, hurtigt kan orientere sig mod nye jobåbninger. ’Vi kan se, at de fleste kommuner i Vestjylland har godt fat i jobformidlingen, hvor virksomheder får hjælp til at finde kandidater, udtaler Klaus Helmin-Poulsen, der er formand for RAR Vestjylland. ’Ikast-Brande har givet nogle bud på, hvordan man kan gå nye og flere forskellige veje for at få matchet ledige og virksomheder. Det vil vi gerne dele til inspiration for andre.’

Nærmere oplysninger:

  • Klaus Helmin-Poulsen, formand for RAR Vestjylland, tlf. 5085 5032
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602

Ikast-Brande går nye veje med jobformidling - nyhed i printvenligt format (pdf) (Nyt vindue)