Spring over hovedmenu

Løsninger findes i samspillet

22-03-2023

Ved udgangen af første kvartal 2023 er der en række faktorer, der påvirker arbejdsmarkedet, og konjunktursituationen kan få ledigheden til at stige. I Vestjylland, som stadig har landets laveste ledighed, vil der dog fortsat mangle kvalificeret arbejdskraft i flere faggrupper.

Fire strategiske pejlemærker til et omskifteligt arbejdsmarked

I januar 2023 udpegede RAR Vestjylland fire strategiske pejlemærker som svar på de udfordringer, RAR skal håndtere. RAR Vestjylland vil sikre, at virksomhederne får den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Ligeledes vil RAR skabe balance og øge beskæftigelsen for personer med svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Ambitionen er at sikre en kompetent arbejdsstyrke, så arbejdstagere er bedre rustet til et fremtidigt arbejdsmarked, og ledige hurtigst muligt kommer i arbejde.

RAR understreger, at udfordringerne på det vestjyske arbejdsmarked bør løses i samspil mellem erhvervs-, uddannelses-, og beskæftigelsesaktører. Her ønsker RAR at være en handlekraftig medspiller, der bidrager til at skabe løsninger på beskæftigelsespolitiske udfordringer i Vestjylland.
Også i det nationale samspil deltager RAR Vestjylland gerne i udførelsen af opgaver. Succesen med at få flygtninge fra Ukraine hurtigt ind på det danske arbejdsmarked skyldes en fælles indsats mellem nationale, regionale og lokale aktører, der i samarbejde tog initiativer.

Formand for RAR Vestjylland, Klaus Helmin-Poulsen, ser frem til samarbejdet i RAR og på tværs af politiske aktører i Vestjylland og udtaler:

”Flere af de ledige er tosprogede, og har udfordringer med at finde fuldtidsarbejde. Samtidig efterspørger virksomhederne i Vestjylland arbejdskraft, som har de rette dansksproglige eller faglige kompetencer til de givne jobs. Derfor skal vi med en fælles indsats løse de udfordringer, og det tror jeg på, at vi kan. Det bærende element er, at der i jobcentrene og a-kasserne er en opmærksomhed på sprog, og at der er velvilje til at samarbejde på tværs med et fælles mål”.

Sprogindsatser på tværs af Vestjylland

For at få flere tosprogede i job er der flere steder i Vestjylland sat sprogforløb i gang. I et samarbejde mellem Vestjyske jobcentre, VUC-afdelinger og 3F er der i foråret startet projekter, som skal sikre arbejde til tosprogede medlemmer af 3F. De ledige får muligheden for at opnå konkrete faglige og sproglige kompetencer. Ligeledes er der flere vestjyske virksomheder, som efterspørger muligheden for hjælp fra VEU-koordinatorer til at sammensætte sprogforløb.

Til at løse denne udfordring understreger a-kasseleder ved 3F Ringkøbing-Skjern, Eva Røgter, at: ”Det er vigtigt, vi står sammen på tværs, når vi har den samme udfordring med at få flere ledige i arbejde. Jeg kan mærke stor forskel på de medlemmer, der har været til it- og sprogundervisning, da de nu er i stand til at føre samtale og har fået kompetencerne til at skrive ansøgninger og vedhæfte filer. Ting, der tidligere var en udfordring.”

Klaus Helmin-Poulsen, som er formand i RAR Vestjylland, er selv involveret i projektet, idet han til daglig er a-kasseleder i 3F Skive-Egnen.

Nærmere oplysninger:

  • Klaus Helmin-Poulsen, formand for RAR Vestjylland, tlf. 5085 5032
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602

Løsninger findes i samspillet - pressemeddelelsen i print version (pdf) (Nyt vindue)