Spring over hovedmenu

Tekstilbranchen går nye veje i Vestjylland: Fra lovkrav til bæredygtige forretningseventyr

25-10-2023

En ny EU-lov skal skabe incitamenter for virksomheder til at designe og producere tekstiler, så de kan holde længere, repareres og derefter genanvendes. Derfor har forløbet ”Tekstilets fremtid: Fra lovkrav til forretningsmulighed” tiltrukket sig stor opmærksomhed fra lokale virksomheder. Det kaster nemlig lys over tekstilbranchens udfordringer og muligheder i krydsfeltet mellem EU-lovgivning og bæredygtighed.

Tekstilbranchen går nye veje i Vestjylland: Fra lovkrav til bæredygtige forretningseventyr - nyhed med foto i printvenligt format (pdf) (Nyt vindue)

Fra tanke til handling gennem et særligt modulforløb

I et samarbejde mellem Bæredygtig Herning, TL Region Midtjylland, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande samt RAR Vestjylland har tekstilbranchen i Vestjylland taget et innovativt skridt fremad. Startskuddet til det nye kursusforløb i 3 moduler var et vellykket kick-off arrangement den 19. september, hvor en række lokale virksomheder og aktører fra tekstilbranchen deltog.

Forløbet består af tre nøglemoduler.

I det første blev deltagerne introduceret til fremtidsperspektiver for tekstilbranchen. De fik en omfattende gennemgang af den nye EU-lovgivning, og hvordan den virker ind på sektoren. Deltagerne blev også præsenteret for fremtidige tendenser og udsigter i tekstilbranchen.

Andet modul handlede om klimaregnskab og rapportering. Her blev særligt de nye forventninger til virksomheders ansvarlighed og dokumentationskrav uddybet. Deltagerne fik også indblik i vigtige begreber som ESG, LCA og CO2-beregninger, som er nødvendige at håndtere for tekstilindustriens mål om at blive bæredygtig.

Tredje og sidste modul gav et indblik i begrebet ’greenwashing’, og hvorfor det er essentielt, når virksomheder vil kommunikere til eksterne parter. Der arbejdes med strategier til at sikre, at virksomheders udsagn om produkters bæredygtighed er troværdige.

Interesse blandt lokale virksomheder

De vestjyske tekstilvirksomheder er opsatte på at udforske muligheder og udfordringer i branchen. En af de virksomheder, som fandt arrangementet spændende, var United Textile Group A/S i Ikast:

Lene Toustrup Overgaard, CSR Responsible hos United Textile Group A/S i Ikast, udtaler:

”Vi valgte at deltage, fordi modulerne ramte lige ned i det, som vi allerede har stort fokus på og arbejder med i vores dagligdag her på UTG – og delvist har implementeret, som f.eks. 3D digitalisering i vores design fase. Men forløbet appellerede til os, fordi vi fik chancen for at få nogle nye synsvinkler og perspektiver fra de velvalgte oplægsholdere. De tre moduler gav os læring inden for forskellige områder, men da det er områder, som i sidste ende hænger sammen, gav det mening for os at være med.”

Regionsformand for TL Region Midtjylland, Pernille Rohde, tilføjer:

”Vores samarbejde med Bæredygtig Herning, Herning Erhvervsråd og RAR Vestjylland er et eksempel på, hvordan vi kan bygge bro mellem EU-lovgivning og bæredygtige forretningsmuligheder. Vores modulforløb har ikke kun øget bevidstheden om de juridiske krav men også inspireret lokale virksomheder til at tænke bæredygtigt og innovativt. Vi er glade for at se den positive interesse fra virksomheder, uddannelsesinstitutioner (VIA) samt Erhvervsakademi MidtVest, og vi er overbeviste om, at dette initiativ vil bidrage til en mere bæredygtig fremtid for tekstilbranchen i vores region. Fra min synsvinkel er det afgørende, at virksomheder og uddannelsesinstitutioner samarbejder om at fremme bæredygtighed inden for tekstilindustrien.”

Formand for RAR Vestjylland, Klaus Helmin-Poulsen, tilføjer:

”Initiativet, ”Tekstilets fremtid”, tager afgørende skridt i retning af at forstå og imødekomme de skiftende dynamikker i tekstilbranchen. Samarbejdet mellem Bæredygtig Herning, TL Region Midtjylland, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande samt RAR Vestjylland peger i grøn retning, og vidner om et fælles engagement i at skabe bæredygtige arbejdspladser og forretningsmuligheder. I RAR Vestjylland ser vi frem til at følge udviklingen.”

Begrebsafklaring:

  • ESG, eller Environment, Social og Governance, er en tilgang til at strukturere arbejdet med bæredygtighed. Det omfatter hensyn til miljø (såsom CO2-udledning og biodiversitet), sociale faktorer (herunder arbejdsforhold og ligestilling), samt ledelsesmæssige aspekter (f.eks. virksomhedsetik og virksomhedskultur). ESG-nøgletal bruges til at kvantificere en virksomheds indsats inden for bæredygtigheden gennem ikke-finansielle indikatorer.
    • LCA er en analysemetode, der bruges til at kortlægge og vurdere de påvirkninger, som miljøet udsættes for gennem et produkts livscyklus. LCA er også kendt som Life Cycle Assessment eller livscyklusvurdering.
    • Greenwashing er en markedsføringspraksis, hvor virksomheder bruger positive miljøtermer som f.eks. bæredygtig, miljøvenlig eller CO2-neutral for at få deres produkter til at fremstå grønnere og mere ansvarlige, end de faktisk er. Dette kan vildlede forbrugere til at tro, at produkterne er mere miljøvenlige end de faktisk er, og det er ulovligt. Ifølge markedsføringsloven må varer og tjenesteydelser ikke markedsføres med vildledende udsagn.

Nærmere oplysninger:

  • Klaus Helmin-Poulsen, formand for RAR Vestjylland, tlf. 5085 5032
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602