Spring over hovedmenu

Seneste data om vestjysk ledighed og beskæftigelse

02-03-2023

Ledigheden i Vestjylland er steget med 827 fuldtidspersoner fra januar 2022 til januar 2023. Det er en stigning på 27,6%. Beskæftigelsen i Vestjylland er steget med 540 fuldtidspersoner fra november 2021 til november 2022. Det er en stigning på 0,4%.

Nyt om Vestjysk ledighed og beskæftigelse - 2023-03-02 data, grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)

Ledigheden er steget det seneste år. I januar 2023 var der 3.826 ledige i Vestjylland, hvilket er en stigning på 827 siden januar 2022.

Ledigheden er steget i alle syv vestjyske kommuner, hvoraf den største stigning ses i Skive Kommune, hvor ledigheden er steget med 51,7%. Fordelt på kommunerne i Vestjylland har Holstebro og Ringkøbing-Skjern kommune den laveste ledighed med en ledighedsprocent på 2,1% af arbejdsstyrken.

Ledigheden som andel af arbejdsstyrken er højest for 25-29 årige for begge køn – 5,0% for kvinder og 3,1% for mænd. For alle aldersgrupper er ledigheden steget. 28,5% for kvinder og 26,4% for mænd.

Ledighedsprocenten for de forsikrede ledige er steget med 21,8 % fra januar 2022 til januar 2023. Stigningen i ledigheden kan ses i 17 ud af de 22 a-kasser, der dækker de forsikrede ledige i Vestjylland.

Den største antalsmæssige stigning i ledigheden for a-kasserne det seneste år findes hos Faglig Fælles A-kasse (3F), hvor fuldtidsbruttoligheden steg med 182 personer. Med en ledighedsprocent på 4,3% er det også Faglig Fælles A-kasse (3F), der har den største bruttoledighed i procent af de forsikrede ledige i januar 2023.

Beskæftigelsen er steget det seneste år. I november 2022 var der 134.543 fuldtidspersoner beskæftiget i Vestjylland, hvilket er en stigning på 540 siden november 2021. Det svarer til en stigning på 0,4%.

Beskæftigelsen er steget i fire ud af de syv vestjyske kommuner. De fire kommuner, hvor beskæftigelsen er steget er Herning, Holstebro, Ikast-Brande samt Ringkøbing-Skjern. Den største procentuelle stigning i beskæftigelsen har været i Ikast-Brande Kommune med en stigning på 1,9%, svarende til en stigning på 319 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere.

Det største antalsmæssige og procentuelle fald i beskæftigelsen har været i Skive Kommune. I Skive Kommune er beskæftigelsen faldet med 0,7% - svarende til et fald på 116 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere.

Nærmere oplysninger:

  • Klaus Helmin-Poulsen, formand for RAR Vestjylland, tlf. 5085 5032
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602