Spring over hovedmenu

Seneste data om vestjysk ledighed og beskæftigelse

30-03-2023

Ledigheden i Vestjylland er steget med 935 fuldtidspersoner fra februar 2022 til februar 2023. Det er en stigning på 32,1%. Beskæftigelsen i Vestjylland er steget med 837 fuldtidspersoner fra december 2021 til december 2022. Det er en stigning på 0,6%.

Nyt om Vestjysk ledighed og beskæftigelse - 2023-03-30 data, grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)

Ledigheden er steget i alle syv vestjyske kommuner, hvoraf den største procentviste stigning ses i Skive Kommune, hvor ledigheden er steget med 57,8%. Den højeste ledighed ses dog i Struer Kommune, hvor ledighedsprocenten er på 3,4% af arbejdsstyrken.

Ledighedsprocenten for de forsikrede ledige er steget med 27,7% fra februar 2022 til februar 2023. Stigningen i ledigheden kan ses i 18 ud af de 22 a-kasser, der dækker de forsikrede ledige i Vestjylland. Den stigende ledighed rammer dermed arbejdsmarkedet bredt - og er ikke kun inden for bestemte erhvervsgrupper.

Med en ledighedsprocent på 4,7% er Faglig Fælles A-kasse (3F), den a-kasse, der i februar 2023 har den største bruttoledighed, i procent af de forsikrede ledige. Herefter kommer Kristelig a-kasse (3,3%) og Det Faglige Hus A-kasse (3,2).
Beskæftigelsen er steget i fem ud af de syv vestjyske kommuner. I Skive og Struer kommuner, hvor beskæftigelsen er faldet, er det største antalsmæssige fald i Skive Kommune (-72), mens det største procentvise fald i beskæftigelsen har været i Struer Kommune (0,7%).

Ifølge Klaus Helmin-Poulsen, der er formand for Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Vestjylland, så viser den stigende ledighed i mange erhvervsgrupper, at der skal arbejdes målrettet mod at hjælpe de ledige hen i de jobfunktioner, hvor der fortsat er forgæves rekrutteringer:

”Rådet har netop vedtaget en ny positivliste for den regionale uddannelsespulje, hvor vi har prioriteret kurser, der giver kompetencer, der efterspørges på områder med jobåbninger. Vi har eksempelvis prioriteret kurser, der giver kompetencer til at bidrage til den grønne omstilling i forskellige erhvervsgrupper – både til hotel og restauration, men også industrien og byggeriet. 

Målrettet opkvalificering kan dog ikke stå alene, og derfor ønsker Rådet også i højere grad at understøtte en øget synliggørelse af ledige jobs og effektiv jobformidling. Dertil vil Formandskabet arbejde videre med forslag, der fremlægges på Rådsmødet i juni”.

Nærmere oplysninger:

  • Klaus Helmin-Poulsen, formand for RAR Vestjylland, tlf. 5085 5032
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602