Spring over hovedmenu

Seneste data om vestjysk ledighed og beskæftigelse

28-04-2023

Ledigheden i Vestjylland er steget med 862 fuldtidspersoner fra marts 2022 til marts 2023. Det er en stigning på 31,6%. Beskæftigelsen i Vestjylland er steget med 481 fuldtidspersoner fra januar 2022 til januar 2023. Det er en stigning på 0,4%.

Nyt om Vestjysk ledighed og beskæftigelse - 2023-04-28 data, grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)

Fra marts 2022 til marts 2023 er ledigheden steget i Vestjylland, og den stigende ledighed kan ses i alle syv vestjyske kommuner. Den største ledighedsprocent af arbejdsstyrken i de vestjyske kommuner er i Struer Kommune, hvor ledighedsprocenten er på 3,1%. Den største procentviste stigning i ledigheden er i Skive Kommune, hvor ledigheden er steget med 68,2%.

Ledigheden, som andel af arbejdsstyrken, er højest for de 25-29 årige. Det gælder for begge køn. 4,5% af de 25-29 årige kvinder, der er en del af arbejdsstyrken, er ledige, mens det gælder for 3,3% af mændene. For alle aldersgrupper er ledigheden steget. Samlet set er ledigheden steget med 31,5% for kvinder og 32,0% for mænd.

Ledighedsprocenten for de forsikrede ledige er steget med 28,1% fra marts 2022 til marts 2023. Den stigende ledighed kan ses at ramme det vestjyske arbejdsmarked bredt, da 18 ud af 22 a-kasser, i perioden, har en stigende ledighed.

Med en ledighedsprocent på 4,1% er Faglig Fælles A-kasse (3F), den a-kasse, der i marts 2023 har den største bruttoledighed i procent af de forsikrede ledige. Herefter kommer Magistrene (3,4%) og Det Faglige Hus A-kasse (3,1%).

Beskæftigelsen er steget i fire ud af de syv vestjyske kommuner. Beskæftigelsen er steget i Herning, Ikast-Brande, Lemvig og Ringkøbing-Skjern. Den største antalsmæssige (297), men også procentvise (1,8%) stigning i beskæftigelsen ses i Ikast-Brande Kommune.

Det største antalsmæssige og procentuelle fald i beskæftigelsen ses i Skive Kommune. I Skive Kommune er beskæftigelsen er faldet med 0,8%, svarende til et fald på 136 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere.

Nærmere oplysninger:

  • Klaus Helmin-Poulsen, formand for RAR Vestjylland, tlf. 5085 5032
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602