Spring over hovedmenu

Nytteindsats - RAR Bornholm

RAR Bornholm - skemaer og strategi for nytteindsats.

Jobcentre, der ønsker at søge om dispensation fra rimelighedskravet i forbindelse med etablering af nytteindsats, skal ansøge Det regionale Arbejdsmarkedsråd herom.

Ansøgningerne indsendes til Arbejdsmarkedskontor Øst og behandles herefter af formandskabet i RAR Bornholm. Ansøgningerne kan sendes til: amkoest@star.dk

Det fremgår af mødeplan for RAR Bornholms formandskab, hvornår ansøgning om dispensation skal være Arbejdsmarkedskontor Øst i hænde for at blive behandlet på kommende møde i formandskabet. Se mødeplan:

Møde for RAR Bornholms formandskab (pdf) (nyt vindue) 

Ved ansøgning anvendes ansøgningsskema til RAR om dispensation fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats:

Ansøgningsskema, nytteindsats (nyt vindue)

Du skal have MitID Erhverv eller NemID medarbejdersignatur for dit jobcenter for at udfylde ovenstående blanket.

RAR Bornholm har udarbejdet en strategi for nytteindsats, som findes herunder:

RAR Bornholms strategi for nytteindsats (pdf) (nyt vindue)

Find inspiration til brugen af nytteindsats på STAR's hjemmeside:

Yderligere information om nytteindsats - link til star.dk 

Sidst opdateret: 28-08-2023