Spring over hovedmenu

RAR Østjylland – Overordnet strategi samt Indsatsark 2024/25

RAR Østjylland har fastlagt ny overordnet strategi for rådsperioden, som strækker sig frem til 2026. Rådet har fastlagt sin overordnede strategi på sit møde den 24. januar 2023. Rådet har i marts 2024 fastagt Indsatsark for 2024.

RAR Østjyllands overordnede fokus er todelt.

Rådets strategi og indsatsområder tager udgangspunkt i den østjyske virkelighed – og de østjyske potentialer for vækst og balance på et i forvejen stærkt arbejdsmarked. Rådet ønsker fortsat at være en aktiv medspiller, der er med til skabe løsninger på beskæftigelsespolitiske udfordringer i Østjylland. Også de udfordringer der går på tværs af kommunegrænser og er svære at løse. Rådet understøtter og koordinerer samarbejder om beskæftigelsesindsats og løsninger på arbejdsmarkeds udfordringer i samarbejde med virksomheder og de relevante aktører inden for erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet.

Rådet arbejder for:

  1. At understøtte virksomhedernes vækst ved at have fokus på mangel og rekruttering og arbejde for, at arbejdsstyrken har de rette kvalifikationer til virksomhedernes behov i rette tid.
  2. At skabe balance på arbejdsmarkedet, og styrke beskæftigelsen for alle målgrupper der befinder sig på kanten af eller længere væk fra arbejdsmarkedet.

Strategiens to overordnede fokusområder står i relation til hinanden. Det betyder, at et fokus på formidling af ledige i job og opkvalificering af arbejdsstyrken også vil forholde sig til rekrutteringsudfordringer og indsatser, som fremmer udsatte borgeres erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens og omvendt.

For RAR Østjylland er det en kerneopgave at forebygge mangel på kvalificeret arbejdskraft og understøtte opkvalificering af arbejdsstyrken til fremtidens krav. Offentlige og private arbejdsgivere i Østjylland skal kunne få den nødvendige arbejdskraft med de kompetencer, de har behov for. Derudover skal endnu flere borgere have en mulighed for at deltage på det østjyske arbejdsmarked, som flere steder mangler hænder.

Udfordringerne løses gennem fælles aktørsamarbejde. Rådet vil derfor fastholde en efterspørgselsrettet tilgang til at øge arbejdsstyrken og at gennemføre opkvalificering af arbejdsstyrken.

RAR Østjyllands overordnede Strategi og indsatsramme frem mod 2026 - vedtaget 24. januar 2023 (pdf) (nyt vindue)

RAR Østjyllands Indsatsark 2024/25

Rådet udarbejder hvert år et indsatsark, der med afsæt i strategien udpeger nogle indsatser som Rådet prioriterer. Rådet følger løbende de prioriterede indsatser.

Rådets indsatsark 2024/25 - vedtaget af Rådet den 14. marts 2024.

Tidligere materialer 

Rådet har konstitueret sig for en ny fireårig periode i juni 2022. Rådet siden arbejdet på ny strategi og indsatsplan. Det er sket på Rådsmøder og Seminarer.

Rådet har desuden en strategi for Nytteindsats:

RAR Østjyllands strategi for anvendelsen af nytteindsats (pdf) (nyt vindue)

Udgangspunkt i udfordringer og potentialer på det østjyske arbejdsmarked

RAR Østjyllands strategi og indsats tager afsæt i udfordringerne og potentialer på det østjyske arbejdsmarked. Overvejelserne går på at nå frem til en balance, der sigter på håndtering af udfordringerne på kort, mellemlang og lang sigt. Rådet vil med sin indsats bidrage til, at virksomhederne kan få den kvalificeret arbejdskraft, de har brug for og samtidig arbejde for at hjælpe de borgere, der måtte være på kanten af arbejdsmarkedet tættere på job og gerne få et holdbart fodfæste på arbejdsmarkedet.

Med afsæt i udfordringer og mulighederne på det østjyske arbejdsmarked er RAR Østjyllands strategi et dynamisk redskab for tæt opfølgning på udviklingstendenser for hele det østjyske arbejdsmarked. RAR Østjylland vil på kort og lang sigt have særligt fokus på fremtidens kompetencebehov inden for velfærdsområdet, digitalisering og grøn omstilling. Rådets ambition er bl.a. at understøtte opkvalificering til fremtidens behov.

Partnerskabsaftale med Business Region Aarhus:

Find partnerskabsaftalen her (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 18-03-2024