Spring over hovedmenu

Strategi og fokusområder – RAR Sjælland

Strategimateriale i regi af RAR Sjælland.

Strategi- og handlingsplan

RAR Sjællands strategi- og handlingsplan 2021-2022 indeholder strategi og målsætninger for rådets samlede opgaver, herunder voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU).

RAR Sjællands strategi- og handlingsplan (pdf) (nyt vindue)

RAR Sjælland og RAR Hovedstadens samarbejde vedr. Femern Bælt-forbindelsen

Arbejdet med etablering af Femern forbindelsen forventes at skabe et ekstraordinært stort arbejdskraftbehov i de kommende år inden for bygge- og anlægs-området og afledte beskæftigelsesmuligheder inden for tilgrænsende brancheområder.

Rekrutteringsopgaverne kan ikke løftes alene lokalt, men stiller krav til formel opbakning og en aktiv medvirken fra regionale og centrale myndigheder og aktører.Samarbejdet om Femern vil derfor være et centralt fokusområde i arbejdsmarkedsrådenes strategiske prioriteringer de kommende år.

RARs rolle i Femern Bælt samarbejdet (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 13-12-2022