Spring over hovedmenu

Strategi og fokusområder – RAR Sjælland

RAR Sjællands strategier og indsatser for at understøtte beskæftigelsesindsatsen.

Strategi- og handlingsplan

RAR Sjællands strategi- og handlingsplan 2024-2026 tager udgangspunkt i den tidligere strategi- og handlingsplan 2023-2026, men er tilpasset i forhold til den seneste udvikling på arbejdsmarkedet.

RARs vigtigste opgave er at bidrage til et arbejdsmarked i balance: At få besat ledige stillinger – at få flest muligt i job - og at sikre, at kompetencerne matcher efterspørgslen både på kort og lidt længere sigt. Ambitionen er samlet i 4 pejlemærker for rådsarbejdet:

  • Mangel og rekrutteringsudfordringer skal begrænses.
  • Ledige og beskæftigede skal have de nødvendige kompetencer og forudsætninger for job.
  • Mange flere unge skal i job eller uddannelse.
  • Flest muligt skal være en aktiv del af arbejdsmarkedet.

RAR følger derfor rekrutteringssituationen tæt med fokus på områder med rekrutteringsudfordringer. Det gælder både de nationale indsatsområder i forhold til grøn energi og velfærd – og øvrige behov for arbejdskraft i regionen, fx i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen og industriudviklingen i Kalundborg eller i andre dele af regionen.

I 2024 fortsætter rådet endvidere med at sætte spot på indsatser, der kan bidrage til, at langt færre unge står uden job eller uddannelse. Bl.a. ved at indsamle og viderebringe konkret viden fra kommuner og projekter med gode initiativer og resultater. Og endelig har RAR stor opmærksomhed på gode løsninger for udsatte grupper på arbejdsmarkedet, herunder ikke mindst borgere med funktionsnedsættelser, hvor et styrket vidensniveau og samarbejde mellem forskellige aktører kan fremme indsatser, der giver bedre muligheder for fodfæste på arbejdsmarkedet.

RAR Sjællands strategi- og handlingsplan (pdf)

RAR Sjælland og RAR Hovedstadens samarbejde vedr. Femern Bælt-forbindelsen

Arbejdet med etablering af Femern forbindelsen forventes at skabe et ekstraordinært stort arbejdskraftbehov i de kommende år inden for bygge- og anlægsområdet og afledte beskæftigelsesmuligheder inden for tilgrænsende brancheområder.

Rekrutteringsopgaverne kan ikke løftes alene lokalt, men stiller krav til formel opbakning og en aktiv medvirken fra regionale og centrale myndigheder og aktører.Samarbejdet om Femern vil derfor være et centralt fokusområde i arbejdsmarkedsrådenes strategiske prioriteringer de kommende år.

RARs rolle i Femern Bælt samarbejdet (pdf)

Sidst opdateret: 12-04-2024