Spring over hovedmenu

Stadig lav ledighed trods stigning i de vestjyske kommuner

03-03-2022

Efter en lang periode med faldende ledighed, steg ledigheden den seneste måned målt fra december 2021 til januar 2022 med 599 fuldtidsbruttoledige i Vestjylland. Dog er ledigheden i den vestjyske region stadig den laveste sammenlignet med øvrige regioner.

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse - RAR Vestjylland 2022-03-03 (pdf) (nyt vindue)

Sammenlignes antallet af fuldtidsbruttoledige i Vestjylland i januar 2022 med januar 2021, faldt ledigheden med 2.798 fuldtidspersoner. Det svarer til et fald på 48,3 %. Dermed havde Vestjylland en bruttoledighed på 1,9 % af arbejdsstyrken i januar 2022. For hele landet var i januar 2022 en bruttoledighed på 2,9 % af arbejdsstyrken.

Ses der nærmere på ledigheden i de vestjyske kommuner, havde samtlige kommuner en ledighed som var lavere end landsgennemsnittet i januar 2022. Fra januar 2021 til januar 2022 faldt ledigheden mest i Herning Kommune, hvor der var 53,4 % færre fuldtidsbruttoledige sammenlignet med året før. Ledigheden faldt mindst i Lemvig Kommune, hvor fuldtidsbruttoledigheden faldt med 33,7 % sammenlignet med året før.

Ledigheden er også faldet i samtlige A-kasser i Vestjylland, hvor andelen af forsikrede ledige faldt med 48,3 % fra januar 2021 til januar 2022.

Fordelt på køn, er ledigheden lavest blandt mændene, hvor der var 1,7 % fuldtidsbruttoledige i januar 2022. For kvinderne var det 2,1 %. Ligeledes steg ledigheden mest for kvinderne fra december 2021 til januar 2022.

Fordelt på alder steg ledigheden mest blandt personer over 50 år, fra december 2021 til januar 2022. For personer over 50 år, var fuldtidsbruttoledigheden højest for mændene i januar 2022.

Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere med bopæl i vestjyske kommuner, steg med 3.664 personer fra oktober 2020 til oktober 2021. Det svarer til en stigning på 2,7 %. Med 133.239 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere med bopæl i Vestjylland i oktober 2021, skal vi helt tilbage til oktober 2008 for at finde en højere lønmodtagerbeskæftigelse.

Kontakt:

  • Klaus Helmin-Poulsen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf: 5085 5032
  • Anders Stryhn Arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, tlf. 7222 3602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse - RAR Vestjylland 2022-03-03 (pdf) (nyt vindue)