Spring over hovedmenu

Seneste nyt om vestjysk ledighed og beskæftigelse

30-06-2023

Ledigheden i Vestjylland er steget med 624 fuldtidspersoner fra maj 2022 til maj 2023. Det er en stigning på 24,7%. Beskæftigelsen i Vestjylland er faldet med 362 fuldtidspersoner fra marts 2022 til marts 2023. Det er et fald på 0,3%.

Nyt om Vestjysk ledighed og beskæftigelse - 2023-06-30 data, grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)

Ledigheden er i Vestjylland det seneste år steget med 624 fuldtidspersoner, men med en ledighedsprocent på 1,9%, så er ledigheden stigende fra et lavt udgangspunkt. Det understreges af, at Vestjylland, med undtagelse af Bornholm, er det geografiske område med den laveste ledighedsprocent.

Ledigheden for de vestjyske kommuner er steget mellem 2,9% og 45,7% fra maj 2022 til maj 2023. Ledigheden er er dermed steget i alle de syv vestjyske kommuner, dog med forskellig volume. Den laveste ledighed findes i Rinkøbing-Skjern Kommune, hvor ledigheden er på 1,6%, mens den højeste ledighed findes i Struer Kommune, hvor ledigheden er på 2,9%.

Samlet set er beskæftigelsen, det seneste år, faldet med 362 fuldtidspersoner i Vestjylland. Den faldende beskæftigelse i Vestjylland er dog ikke gældende for alle syv vestjyske kommuner. I modsætning til det samlede tal for Vestjylland, så er beskæftigelsen det seneste år steget i tre vestjyske kommuner. Beskæftigelsen er nemlig steget i Holstebro, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Det største antalsmæssige fald i beskæftigelsen ses i Skive Kommune, hvor beskæftigelsen er faldet med 276 fuldtidsbeskæftigede, hvilket svarer til et fald på 1,6%. Med et fald i beskæftigelsen på 1,6%, så er Skive sammen med Struer Kommune, de kommuner med det største procentuelle fald i beskæftigelsen.

Den forgæves rekrutteringsrate (FRR) for Vestjylland, der giver indblik i, hvor stor andel af forgæves rekrutteringer der er ud af det samlede antal rekrutteringer, er også faldende. De vestjyske virksomheder har dermed ikke i samme grad som tidligere udfordringer med at rekruttere arbejdskraft. Fra marts 2023 til juni 2023 er FRR faldet med 8 procentpoint. Selvom der ses en faldende FRR på tværs af erhvervsgrupper, så er der forsat erhvervsgrupper, hvor der er mangel på arbejdskraft. Et eksempel er erhvervsgruppen jern, metal og auto, hvor der på trods af en faldende FRR forsat er mangel på arbejdskraft.

Nærmere oplysninger:

  • Klaus Helmin-Poulsen, formand for RAR Vestjylland, tlf. 5085 5032
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602