Spring over hovedmenu

Seneste nyt om vestjysk ledighed og beskæftigelse

02-10-2023

Ledigheden i Vestjylland er steget med 435 fuldtidspersoner fra august 2022 til august 2023. Det er en stigning på 16,1%. Beskæftigelsen i Vestjylland er faldet med 3 fuldtidspersoner fra juni 2022 til juni 2023.

Nyt om Vestjysk ledighed og beskæftigelse - 2023-10-02 data, grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)

Ledigheden ses at være stigende i Vestjylland, men i en kontekst - hvor ledigheden er 0,9 procentpoint under landsgennemsnittet - så er den stigende fra et lavet udgangspunkt. Vestjylland er, bortset fra Bornholm, fortsat den landsdel med den laveste ledighed.

Med undtagelse af Lemvig Kommune så er ledigheden steget i alle de vestjyske kommuner. Mens ledigheden er faldet i Lemvig Kommune med 15,5%, så er ledigheden steget mellem 9,8% og 30,0% i de resterende seks vestjyske kommuner.

Ledighedsprocenten, for de forsikrede ledige, er i Vestjylland steget med 33,0%. At stigningen i den samlede ledighed ikke er på samme niveau skyldes et fald i ledigheden hos de ikke-forsikrede. Det fald er på 30,9%. Stigning i ledigheden for de forsikrede ledige fordeler sig bredt på alle a-kasser undtagen en. Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) er den eneste a-kasse, der ikke oplever en stigende ledighed fra august 2022 til august 2023.

Rådsformand Klaus Helmin-Poulsen udtaler:

”Udviklingen i det vestjyske arbejdsmarked og ledighed følges tæt af Rådet, så vi på hvert rådsmøde har mulighed for justere i de indsatser og værktøjer, vi prioriterer og støtter om op.
Den seneste udvikling viser, at der er en stigende ledighed i Vestjylland, og selvom den måske er fra et lavt udgangspunkt, så ønsker Rådet at sætte fokus på nogen af de redskaber vi ved der virker til at hjælpe de ledige bedst muligt videre.

Rådet har derfor netop godkendt, at 11 nye kurser til ledige kommer på positivlisten for den regionale uddannelsespulje den 1. oktober. De nye kurser skal hjælpe jobcentrene med at kunne opkvalificere ledige til opgaver, hvor der ses at være jobåbninger i Vestjylland.”

I et langsigtet perspektiv har Rådet også besluttet, at vi ønsker at sætte fokus på og fremme viden om, at selv få ordinære løntimer til borgere, der længe har været på kontanthjælp, har langsigtede positive effekter.”

Nærmere oplysninger:

  • Klaus Helmin-Poulsen, formand for RAR Vestjylland, tlf. 5085 5032
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602