Spring over hovedmenu

Seneste nyt fra RAR Vestjylland om vestjysk ledighed og beskæftigelse

29-02-2024

Ledigheden i Vestjylland er steget med 341 fuldtidspersoner fra januar 2023 til januar 2024. Det er en stigning på 8,9%. Beskæftigelsen i Vestjylland er faldet med 973 fuldtidspersoner fra november 2022 til november 2023. Det er et fald på 0,7%.

Nyt om Vestjysk ledighed og beskæftigelse - 2024-02-29 med data, grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)

Ledigheden er stigende i Vestjylland. Den stigende ledighed ses i alle de vestjyske kommuner - med undtagelse af Struer, hvor den er faldet med 54 personer, hvilket svarer til 16,4%.

Ledighedsprocenten i Vestjylland ligger på 2,5% i januar 2024. Sammenlignet med januar 2023, hvor ledighedsprocenten var 2,4%, er det samme niveau.

Den vestjyske ledighedsprocent er fortsat en af de laveste på tværs af hele landet, hvor den samlede ledighedsprocent ligger på 3,1%.

Fordelt på køn og aldersgrupper er de største procentvise stigninger sket blandt de 25-29 årige mænd (20,2%) - og de 40-49 årige mænd (37,3%). De stigninger svarer til henholdsvis 50 og 115 personer.

Blandt de forsikrede ledige er ledigheden steget med 545 personer (17%), mens den er faldet med 201 personer (30%) blandt de ikke-forsikrede ledige.

Beskæftigelsen i Vestjylland er faldet fra 134.638 til 133.665 fra november 2022 til november 2023.

Den faldende beskæftigelse ses i alle de vestjyske kommuner - med undtagelse af Holstebro, hvor der er sket en stigning på 116 fuldtidsbeskæftigede.

Den vestjyske beskæftigelse ligger dog stadig på et højt niveau, set i et større tidsperspektiv.

Nærmere oplysninger:

  • Klaus Helmin-Poulsen, formand for RAR Vestjylland, tlf. 5085 5032
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602