Spring over hovedmenu

Strategi og fokus – RAR Vestjylland

RAR Vestjylland har 9. juni 2022 - konstitueret sig for en ny fireårig periode. Rådet siden udarbejdet ny strategi og indsatsplan. Strategien er godkendt på Rådets møde den 26. januar 2023.

RAR Vestjylland har udpeget 4 strategiske pejlemærker, man vil arbejde med som svar på de væsentligste udfordringer på arbejdsmarkedet:

  • Det omskiftelige arbejdsmarked
  • Job og kvalificeret arbejdskraft
  • Flere ind i arbejdsstyrken
  • Samspil med politiske aktører

Med ’Det omskiftelige arbejdsmarked’ tematiserer RAR usikkerheden om, hvordan arbejdsmarkedet vil udvikle sig. RAR overvåger udviklingen og handler.

Under ’Job og kvalificeret arbejdskraft’ understreger RAR sin kerneopgave med at sikre virksomheder kvalificeret arbejdskraft. Den strategiske tilgang er, at fokusere på fag- og brancheområder med de største udfordringer. RAR vil dog også tage i betragtning, om man har beskæftigelsespolitiske instrumenter til at gøre en forskel.

Strategiens tredje pejlemærke betoner den særligt påtrængende udfordring i Vestjylland ’Flere ind i arbejdsstyrken’. RAR peger på at få flere udsatte grupper ind på arbejdsmarkedet og på at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft.

Endelig understreger RAR nødvendigheden af et bredt ’Samspil med politiske aktører’ for at kunne løse arbejdsmarkedets udfordringer.

Som tillæg til strategien er der på sidste side et afsnit ’Indsatser og aktiviteter i RAR Vestjylland 2022-23’. I tillægget kan man se, hvilke konkrete indsatser, RAR vil gennemføre på 1-1½ års sigt. Tillægget er tænkt som et dynamisk papir. Hvis situationen på arbejdsmarkedet ændrer sig, og RAR beslutter sig for nye initiativer eller prioriterer indsatser anderledes, bliver det redigeret.

RAR Vestjyllands overordnede strategi og Indsatsark 2023 (pdf) (nyt vindue)

OBS: Filen med strategi og indsatsark filerne overholder endnu ikke fuldt ud standarden for webtilgængelighed. Tilgængelig fil læges op hurtigst muligt.

RAR Vestjyllands strategi tager afsæt i udfordringerne på det vestjyske arbejdsmarked. Som led i Trepartsaftalen III har RAR Vestjylland fra medio 2018 også fået til opgave at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU-indsatsen) i Vestjylland. Rådet arbejder herunder for at sikre et bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Strategien herfor indgår som delelementer i Rådets fokusområder.

Data som baggrund for indsats 

Som baggrund for strategi og indsats udarbejder Rådet løbende datanotater om udfordringer og potentialer på det vestjyske arbejdsmarked. Datanotatet er tilgængeligt for alle samarbejdsparter på Rådets hjemmeside.

Data som baggrund for indsats RAR Vestjylland

Sidst opdateret: 22-05-2023