Spring over hovedmenu

Positivliste for regional uddannelsespulje – RAR Østjylland

Gældende i RAR Østjyllands område fra 1. april 2019

Som led i beskæftigelsesreformen er der på landsplan afsat ca. 100 mio. kr. til en regional uddannelsespulje, der fordeles mellem jobcentrene efter deres andel af ledige dagpengemodtagere. Jobcentrene kan anvende puljen til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb ud fra en liste godkendt af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR).

Formålet med puljen er at give det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) mulighed for at fokusere uddannelsesindsatsen inden for særlige områder, hvor der forventes jobåbninger de kommende 6 måneder.

De kurser/uddannelser, der aktuelt tilbydes, fremgår af en positivliste, som RAR Østjylland vedtager. Positivlisten revideres halvårligt.

Den aktuelle positivliste

Positivliste for den regionale uddannelsespulje - gældende fra 1. april 2019:

Positivliste, digital visning med søgefunktion i forhold til erhvervsgrupper

Positivliste, pdf-version (pdf) (nyt vindue)

I pdf-versionen af positivlisten er det muligt at læse en kort beskrivelse af kurserne.

Historiske lister

Positivlisten fra 1. oktober 2018 til 31. marts 2019 (pdf) (nyt vindue)

Positivliste - gældende fra 1. april til 30. september 2018 (pdf) (nyt vindue)

Positivlisten fra 1. oktober 2017 til 31. marts 2018 (pdf) (nyt vindue) 

Positivlisten fra 1. april 2017 til 1. oktober 2017 (pdf) (nyt vindue)

Positivlisten 1/10.2016 til 31.03.2017 (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 16-05-2019